Słownik pojęć AI

Activation Function (Funkcja aktywacji): Funkcja aktywacji to funkcja matematyczna stosowana w sieciach neuronowych, która decyduje, czy neuron ma zostać aktywowany, czyli przekazać sygnał dalej. Funkcje aktywacji wpływają na zdolność sieci do uczestnictwa w nieliniowych związkach. Funkcja aktywacji to sposób, w jaki maszyny decydują, czy neuron ma przekazać sygnał dalej w sieci neuronowej.   Active Learning…