ChatGPT teraz potrafi widzieć, słyszeć i mówić.

ChatGPT teraz potrafi widzieć, słyszeć i mówić. W ciągu najbliższych dwóch tygodni użytkownicy Plus będą mogli prowadzić rozmowy głosowe z ChatGPT (na iOS i Android) oraz dołączać obrazy do rozmów (na wszystkich platformach). Możesz używać swojego głosu, aby prowadzić rozmowę z ChatGPT. Rozmawiaj z nim w drodze, poproś o opowieść na dobranoc lub rozstrzygnij debatę…

Szczegóły

Wrześniowa aktualizacja Barda

Przedstawiamy najbardziej zaawansowany model Bard Co: Wasze opinie przyspieszyły zdolność Bard do bycia bardziej intuicyjnym, pomysłowym i responsywnym niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy chcesz współpracować nad czymś zabawnym i kreatywnym, zacząć w jednym języku i kontynuować w ponad 40 innych językach, poprosić o dogłębną pomoc w kodowaniu lub poznać nowe tematy z różnych…

Szczegóły

Czy da się podpiąć ChatGPT do Messengera?

Tak, da się podpiąć ChatGPT do Messengera (np. Facebook Messenger) poprzez tworzenie tzw. „botów” na Messengerze i integrację z API ChatGPT. Oto podstawowe kroki, jak to zrobić: Utworzenie bota na Messengerze: Aby to zrobić, potrzebujesz konta na Facebook for Developers i musisz postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia bota dla Messengera. Integracja z API ChatGPT:…

Szczegóły

Wordpress nowa wersja

WordPress 6.3 wydany

8 sierpnia 2023 roku została wydana publicznie wersja WordPress 6.3 „Lionel”. Główne cechy wersji 6.3: 1. Edytor Strony: WordPress 6.3 łączy treści, szablony i wzory w Edytorze Strony. Umożliwia dodawanie stron, przeglądanie wariantów stylów, tworzenie zsynchronizowanych wzorów oraz kontrolę nad menu nawigacyjnym. 2. Podgląd Motywów Blokowych: Możliwość podglądu motywów blokowych przed ich aktywacją. 3. Tworzenie…

Szczegóły

Nowości w ChatGPT – niestandardowe instrukcje

Przedstawiamy niestandardowe instrukcje! Ta funkcja pozwala na przekazanie ChatGPT dowolnych niestandardowych żądań lub kontekstu, które chcesz zastosować do każdej rozmowy. Instrukcje niestandardowe są obecnie dostępne dla użytkowników Plus, a wkrótce planujemy udostępnić je wszystkim użytkownikom! https://openai.com/blog/custom-instructions-for-chatgpt Oto kilka przypadków użycia, które usłyszeliśmy od naszych pierwszych testerów: Kalibracja wiedzy specjalistycznej: Dzielenie się swoim poziomem wiedzy w…

Szczegóły

Google Bard w Polsce

Bard jest dostępny w nowych miejscach i językach. Bard jest teraz dostępny w ponad 40 nowych językach, w tym arabskim, chińskim (uproszczonym/tradycyjnym), niemieckim, hindi, hiszpańskim i innych. Rozszerzyliśmy również dostęp do większej liczby miejsc, w tym wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej (UE) i Brazylii. Bard jest globalny i ma na celu pomóc w odkrywaniu możliwości.…

Szczegóły

Wordpress nowa wersja

Zmiana sposobu szukania w Woocommerce

Domyślne wyszukiwanie produktów w interfejsie WooCommerce zwraca wyniki na podstawie tego, czy wyszukiwane hasło znajduje się w tytule, krótkim i długim opisie produktu. Aby zmienić wyszukiwarkę WooCommerce, aby korzystała tylko z tytułu, będziesz musiał zmodyfikować zapytanie SQL, które WooCommerce generuje, gdy użytkownik wprowadza frazę w wyszukiwarce. Możesz to zrobić, dodając filtr do twojego pliku funkcji…

Szczegóły

GPT4 – dostęp globalny do API

OpenAI ogłosiło ogólną dostępność (General Availability (GA) to udostępnienie produktu dla wszystkich) swojego najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu języka – GPT-4. To ogromny krok naprzód w dziedzinie generowania tekstu, który otwiera nowe możliwości dla deweloperów na całym świecie. GPT-4, który został zaprezentowany w marcu, zyskał tytuł najbardziej zaawansowanego modelu generującego tekst, z oknem kontekstowym wynoszącym…

Szczegóły

Nietypowy słownik z grup facebookowych

PURCHLAK – dziecko przystawiane do cyca, opuchnięte, pucułkowate, wystarczająco gotowy do „pokazania go światu i znajomym” MLEKOHOLIK/CYCKOHOLIK – dziecko ssące cyca, noworodek ze skłonnościami mlecznymi KASZOJAD – dziecko pomiędzy etapem odstawienia od cyca a przechodzące na mleko nie z cyca i kaszki GÓWNIAK – wyrastanie z kaszojada, etap irytujących pytań i zwracanie na siebie uwagi…

Szczegóły

Rekurencja

Rekurencja to technika w programowaniu, gdzie funkcja woła samą siebie w celu rozwiązania mniejszych fragmentów problemu. Proces ten kontynuowany jest do momentu, gdy osiągnięty zostanie przypadek bazowy, czyli najmniejszy możliwy fragment problemu, który jest na tyle prosty, że można go rozwiązać bezpośrednio. Jest to często stosowane w problemach, które można podzielić na mniejsze, podobne do…

Szczegóły

Midjourney 5.2 – co nowego?

Model text-to-image Midjourney doczekał się nowej wersji. Co nowego w V5.2? Nowa komenda /shorten Pozwala ci 'analizować’ zadanie i otrzymać sugestie, które słowa mogą nie mieć znaczenia, a które mogą być kluczowe. Nowa funkcja „Zoom Out” Wszystkie powiększenia mają teraz przyciski 'zoom out’, które możesz użyć do przeskalowania obrazu. [Zoom Out 1.5x] [Zoom Out 2x]…

Szczegóły

OPEN AI aktualizacja 14 czerwca

OpenAI aktualizuje API: Wprowadza możliwość wywoływania funkcji oraz nowe modele NOWOŚCI: Wywoływanie funkcji po API w Chat Completions Zaktualizowane i bardziej sterowalne wersje gpt-4 i gpt-3.5-turbo Nowa wersja gpt-3.5-turbo z kontekstem 16k (w porównaniu do standardowej wersji 4k) 75% obniżka kosztów modelu embeddings (text-embedding-ada-002) 25% obniżka kosztów tokenów wejściowych dla gpt-3.5-turbo Ogłoszenie harmonogramu wycofywania modeli gpt-3.5-turbo-0301 i gpt-4-0314 FUNCTION CALLING:…

Szczegóły