Rekurencja

Rekurencja to technika w programowaniu, gdzie funkcja woła samą siebie w celu rozwiązania mniejszych fragmentów problemu. Proces ten kontynuowany jest do momentu, gdy osiągnięty zostanie przypadek bazowy, czyli najmniejszy możliwy fragment problemu, który jest na tyle prosty, że można go rozwiązać bezpośrednio. Jest to często stosowane w problemach, które można podzielić na mniejsze, podobne do…