Nowości w ChatGPT – niestandardowe instrukcje

Przedstawiamy niestandardowe instrukcje! Ta funkcja pozwala na przekazanie ChatGPT dowolnych niestandardowych żądań lub kontekstu, które chcesz zastosować do każdej rozmowy. Instrukcje niestandardowe są obecnie dostępne dla użytkowników Plus, a wkrótce planujemy udostępnić je wszystkim użytkownikom! https://openai.com/blog/custom-instructions-for-chatgpt Oto kilka przypadków użycia, które usłyszeliśmy od naszych pierwszych testerów: Kalibracja wiedzy specjalistycznej: Dzielenie się swoim poziomem wiedzy w…