GPT4 – dostęp globalny do API

OpenAI ogłosiło ogólną dostępność (General Availability (GA) to udostępnienie produktu dla wszystkich) swojego najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu języka – GPT-4. To ogromny krok naprzód w dziedzinie generowania tekstu, który otwiera nowe możliwości dla deweloperów na całym świecie. GPT-4, który został zaprezentowany w marcu, zyskał tytuł najbardziej zaawansowanego modelu generującego tekst, z oknem kontekstowym wynoszącym…