Na czy polega metoda Tree of Thought?

Metoda „Tree of Thoughts” (ToT) to nowe podejście do wnioskowania z wykorzystaniem modeli językowych, które generalizuje popularne podejście „Chain of Thought” do podpowiadania modelom językowym. Pozwala to na eksplorację nad spójnymi jednostkami tekstu („myślami”), które służą jako pośrednie kroki w rozwiązywaniu problemów. ToT pozwala modelom językowym na celowe podejmowanie decyzji, poprzez rozważanie wielu różnych ścieżek…