OPEN AI aktualizacja 14 czerwca

OpenAI aktualizuje API: Wprowadza możliwość wywoływania funkcji oraz nowe modele NOWOŚCI: Wywoływanie funkcji po API w Chat Completions Zaktualizowane i bardziej sterowalne wersje gpt-4 i gpt-3.5-turbo Nowa wersja gpt-3.5-turbo z kontekstem 16k (w porównaniu do standardowej wersji 4k) 75% obniżka kosztów modelu embeddings (text-embedding-ada-002) 25% obniżka kosztów tokenów wejściowych dla gpt-3.5-turbo Ogłoszenie harmonogramu wycofywania modeli gpt-3.5-turbo-0301 i gpt-4-0314 FUNCTION CALLING:…