COPILOT – AI chatbot

COPILOT – AI chat bot od Microfostu jest już dostępny za darmo. Posiada on fajna opcje wbudowana generowania obrazków tak jak ChatGPT premium oparty na Dalle. https://copilot.microsoft.com Niektóre z unikalnych funkcji, które ma Copilot a których ChatGPT nie ma, to: Możesz wybrać styl rozmowy, który odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom. Możesz wybrać między kreatywnym, precyzyjnym…

Szczegóły

ChatGPT teraz potrafi widzieć, słyszeć i mówić.

ChatGPT teraz potrafi widzieć, słyszeć i mówić. W ciągu najbliższych dwóch tygodni użytkownicy Plus będą mogli prowadzić rozmowy głosowe z ChatGPT (na iOS i Android) oraz dołączać obrazy do rozmów (na wszystkich platformach). Możesz używać swojego głosu, aby prowadzić rozmowę z ChatGPT. Rozmawiaj z nim w drodze, poproś o opowieść na dobranoc lub rozstrzygnij debatę…

Szczegóły

Wrześniowa aktualizacja Barda

Przedstawiamy najbardziej zaawansowany model Bard Co: Wasze opinie przyspieszyły zdolność Bard do bycia bardziej intuicyjnym, pomysłowym i responsywnym niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy chcesz współpracować nad czymś zabawnym i kreatywnym, zacząć w jednym języku i kontynuować w ponad 40 innych językach, poprosić o dogłębną pomoc w kodowaniu lub poznać nowe tematy z różnych…

Szczegóły

Nowości w ChatGPT – niestandardowe instrukcje

Przedstawiamy niestandardowe instrukcje! Ta funkcja pozwala na przekazanie ChatGPT dowolnych niestandardowych żądań lub kontekstu, które chcesz zastosować do każdej rozmowy. Instrukcje niestandardowe są obecnie dostępne dla użytkowników Plus, a wkrótce planujemy udostępnić je wszystkim użytkownikom! https://openai.com/blog/custom-instructions-for-chatgpt Oto kilka przypadków użycia, które usłyszeliśmy od naszych pierwszych testerów: Kalibracja wiedzy specjalistycznej: Dzielenie się swoim poziomem wiedzy w…

Szczegóły

Google Bard w Polsce

Bard jest dostępny w nowych miejscach i językach. Bard jest teraz dostępny w ponad 40 nowych językach, w tym arabskim, chińskim (uproszczonym/tradycyjnym), niemieckim, hindi, hiszpańskim i innych. Rozszerzyliśmy również dostęp do większej liczby miejsc, w tym wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej (UE) i Brazylii. Bard jest globalny i ma na celu pomóc w odkrywaniu możliwości.…

Szczegóły

GPT4 – dostęp globalny do API

OpenAI ogłosiło ogólną dostępność (General Availability (GA) to udostępnienie produktu dla wszystkich) swojego najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu języka – GPT-4. To ogromny krok naprzód w dziedzinie generowania tekstu, który otwiera nowe możliwości dla deweloperów na całym świecie. GPT-4, który został zaprezentowany w marcu, zyskał tytuł najbardziej zaawansowanego modelu generującego tekst, z oknem kontekstowym wynoszącym…

Szczegóły

Midjourney 5.2 – co nowego?

Model text-to-image Midjourney doczekał się nowej wersji. Co nowego w V5.2? Nowa komenda /shorten Pozwala ci 'analizować’ zadanie i otrzymać sugestie, które słowa mogą nie mieć znaczenia, a które mogą być kluczowe. Nowa funkcja „Zoom Out” Wszystkie powiększenia mają teraz przyciski 'zoom out’, które możesz użyć do przeskalowania obrazu. [Zoom Out 1.5x] [Zoom Out 2x]…

Szczegóły

OPEN AI aktualizacja 14 czerwca

OpenAI aktualizuje API: Wprowadza możliwość wywoływania funkcji oraz nowe modele NOWOŚCI: Wywoływanie funkcji po API w Chat Completions Zaktualizowane i bardziej sterowalne wersje gpt-4 i gpt-3.5-turbo Nowa wersja gpt-3.5-turbo z kontekstem 16k (w porównaniu do standardowej wersji 4k) 75% obniżka kosztów modelu embeddings (text-embedding-ada-002) 25% obniżka kosztów tokenów wejściowych dla gpt-3.5-turbo Ogłoszenie harmonogramu wycofywania modeli gpt-3.5-turbo-0301 i gpt-4-0314 FUNCTION CALLING:…

Szczegóły

Na czy polega metoda Tree of Thought?

Metoda „Tree of Thoughts” (ToT) to nowe podejście do wnioskowania z wykorzystaniem modeli językowych, które generalizuje popularne podejście „Chain of Thought” do podpowiadania modelom językowym. Pozwala to na eksplorację nad spójnymi jednostkami tekstu („myślami”), które służą jako pośrednie kroki w rozwiązywaniu problemów. ToT pozwala modelom językowym na celowe podejmowanie decyzji, poprzez rozważanie wielu różnych ścieżek…

Szczegóły

Słownik pojęć AI

Activation Function (Funkcja aktywacji): Funkcja aktywacji to funkcja matematyczna stosowana w sieciach neuronowych, która decyduje, czy neuron ma zostać aktywowany, czyli przekazać sygnał dalej. Funkcje aktywacji wpływają na zdolność sieci do uczestnictwa w nieliniowych związkach. Funkcja aktywacji to sposób, w jaki maszyny decydują, czy neuron ma przekazać sygnał dalej w sieci neuronowej.   Active Learning…

Szczegóły

ChatGPT Code Interpreter

Nowy ChatGPT Code Interpreter: Oto 10 przykładów, które potrafi: Podstawowa edycja wideo w ChatGPT. Na przykład używanie poleceń tekstowych do szybkiego konwertowania pliku GIF na wideo. Segmentacja rynków muzycznych na podstawie arkusza kalkulacyjnego oraz tworzenie strategii biznesowych dla każdego z segmentów. Analiza i podsumowanie Twojego gustu muzycznego na podstawie playlist z Spotify. Tworzenie wszelkiego rodzaju…

Szczegóły

Zmiany w BingChat

Dzisiaj Bing udostępnia Chat dla wszystkich na całym świecie! Przechodzi z „limited Preview” do „Open Preview”. Ogłaszają także kilka nowych ulepszeń… * Historia czatu. Będzie można kontynuować rozmowy oraz utrzymać istniejące konwersacje w pasku bocznym przeglądarki Edge po kliknięciu linku. * Możliwość eksportowania i udostępniania rozmów z czatu. * Otwarcie platformy dla programistów, aby mogli…

Szczegóły